JAS

Nu är det inte stridsflygplan vi pratar om, utan den tidsperiod då det är mest skonsamt att beskära lignoser, det vill säga vedartade träd och buskar. Under JAS, juli-augusti-september, brukar man rekommendera att underhållsbeskära blödare, sådana träd som savar mycket vid vårbeskärning och då riskerar att förblöda. Under sensommaren har träd och buskar fortfarande växtkraft nog att läka sår och då minskar även risken för svampsjukdomar.

Här kommer en liten lista på träd och buskar som mår bäst av att beskäras nu, men ur biologisk synpunkt går det bra att beskära alla våra lignoser nu!

 • Prunus, alltså plommon, körsbär, persika, slån och hägg m.fl.
 • Aesculus, hästkastanj
 • Acer, alla lönnar
 • Betula, björk
 • Carpinus betulus, avenbok
 • Juglans, valnöt

Även lite svåra sorter, alltså dåligt härdiga och känsliga växter mår bäst om de beskärning sker under JAS.

 • Davidia involucrata, näsduksträd
 • Liriodensdron tulipifera, tulpanträd
 • Ficus carica, fikon
 • Actinidia, kiwi, kameleontbuske m.fl.
 • Cornus controversa, pagodkornell
 • Magnolia, alla sorter

alnarpsdagen 007Davidia involucrata, näsduksträdC. controversaCornus controversa, pagodkornell

Vinrankor beskärs under hösten, t ex november, om de beskärs på våren förblöder de! Under sommaren tjuvar man bort blad så att endast två blad återstår utanför blomklasen. Om man är osäker är det bra att läsa på.

beskärning 006 När man beskär ska man inte skära för nära inpå trädet, man ska inte skära innanför den så kallade grenkragen. Då blir sårytan större och det är större risk för svampangrepp. Det är inte heller bra att lämna en stump av grenen, de kan torka in och ge röta.

beskärning 004 Om man beskär rätt så läker trädet med sårved.

beskärning 005Till slut är skadan helt läkt!

Kommentera