Portfolio

Tingsholms café och värdshus!

Efter:

Rosenrabatterna på Tingsholm var kraftigt angripna av det invasiva rotogräset kirskål.

Vi var därför tvungna att byta ut lerjorden som var full av rötter till ny trädgårdsjord.
Före:
De rosa rosorna i paradrabatten återplanterade vi naturligtvis tillsammans med fina perenner i rosa, ljusblått och vinrött. Vid dammen planterades nävor, ormbunkar och funkia samt kirgislök för att snabbt täcka den bara jorden samt för ett vackert bladverk i det skuggiga läget
Nyplanterat maj 2012:
Nu till hösten planterades tulpaner, pärlhyacinter, narcisser och fler kirgislök för att få vårfägring i rabatterna! Kring den lilla dammen har hösten kommit men bladverken täcker all bar jord. Rabatterna har vuxit igen fint och paradrabatten blommar långt in på hösten.
September 2012 första säsongen:

Minneslunden i Otterstad!

Restaurerad minneslund!
Före restaureringen av minneslunden var den en liten igenvuxen damm med stora algproblem och övervuxna perenner. Bergsknallen utnyttjades inte och bänken var skadad.
Före:

Den nya minneslunden är ritad av mig och utförd av Maria J, som dessutom ändrade ett par växtval på grund av tillgång på plantskolan. Bergsknallen är skyddad av spaljéer och tanken är att det ska finnas en sittplats där under den vackra oxeln. Dammen är större och har en pump och ett vattenfall för att hålla den ren och för det lugnande porlet. De outnyttjade mossiga och övervuxna ytorna är nu planterade med vackra perenner.
Efter: Bilden är tagen 1 år efter anläggandet, sen vår.

Ett litet blickfång i gräsmattan!

Mamma hade ett hål efter ett par björkstubbar inramade av slipers mitt i gräsmattan hemma. Till hennes 50-årsdag nu i augusti planterade vi därför perenner i mörk purpur med vitt som kontrastfärg och en fläder ‘Black Lace’ i mitten.

Grekvädd och vit rudbeckia i närbild.

Kommentera